سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الهی چشمای سیات روزای خوبو نبینه ...

  • نویسنده:حسین ملکی
  • تاریخ:شنبه 91/5/21
الهی چشمای سیات روزای خوبو نبینه

الهی اون قلب سیات عزای عشقت بشینه

 

 

 

الهی چشمای سیات روزای خوبو نبینه

الهی اون قلب سیات عزای عشقت بشینهالهی ویرونه بشی

بختت رنگ چشات بشه

الهی اون زجرت بده نمک به زخمات بپاشهخیلی بدی کردی به من

یادته اون بهونه هات؟

تموم خاطرات خوش مال خودت مال چشاترفتی ولی بدون هنوز خیلی دلم تنگه برات

دلم پره ازت ولی هنوزم میمیرم برات هنوز چشام به راهته شاید برگردی به روزی

خیلی بدی کردی به من اما تو رو میخوام هنوز اما دوست دارم هنوزهنوزم هر شب از خدا بدون فقط تورو میخوام

عشقمو از دلم نگیر فقط اینو ازت میخوامتوی دلم عقده شده سوال بی جواب من

قول بده که تنها شدی یه شب بیای تو خواب منهنوزم باور ندارم دستات تو دستام نباشه اون که یه عمر دوسش داشتم پیش غریبه ها باشه

رفتو منو تنها گذاشت اون که می گفت دوست دارم

اشک تو چشام حلقه شده سر روی زانوم میزارم
اخرین مطالب