سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاوان

  • نویسنده:حسین ملکی
  • تاریخ:شنبه 91/5/21

میگویند یک روزی هست ..
که چرتکـه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند ...
و آن روز تـــو باید تــــاوان آن چه با من کردی را بدهی!
فقط نمیدانم ....
تاوان دادن آن موقع تـــو ، به چه درد من میخورد!؟!اخرین مطالب