سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

مهدی یعنی انتظار لحظه ها

  • نویسنده:حسین ملکی
  • تاریخ:دوشنبه 88/4/8

جمعه   یعنى   یک   غزل   دلواپسى
جمعه   یعنى   گریه هاى  بى کسى
جمعه   یعنى   روح   سبز     انتظار
جمعه   یعنى   لحظه هاى  بى قرار
بى قرار         بى قراریهاى       آب
جمعه     یعنى      انتظار       آفتاب
جمعه یعنى ندبه اى در هجر دوست
جمعه  خود   ندبه  گر  دیدار   اوست
جمعه  یعنى  لاله ها  دلخون  شوند
از   غم   او   بیدها   مجنون   شوند
جمعه    یعنى    یک   کویر    بى قرار
از   عطش  سرخ  و  دلش  در انتظار
انتظار     قطره اى     باران     عشق
تا  فرو  شوید   غم   هجران   عشق
جمعه   یعنى   بغض   بى رنگ   غزل
هق هق      بارانى     چنگ      غزل
زخمه اى   از   جنس   غم  بر  تار دل
تا   فرو   شوید   غم    هجران    دلاخرین مطالب