سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سهراب خدای احساس

  • نویسنده:حسین ملکی
  • تاریخ:دوشنبه 88/4/8

_من نمیدانم

             که چرا میگویند، اسب حیوان نجیبی است،کبوتر زیباست

             وچرا در قفس هیچکسی کرکس نیست،

             گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟

       چشم ها را بایدشست،

                                جور دیگر باید دید...


اخرین مطالب